Natrgane papiriće zalijepite za masku i nanesite još ljepila