Dokumenti škole

 

KURIKULUM OŠ POPOVAČA 2017-2018

GODIŠNJI PLAN ŠKOLE 2017./2018.

UGOVARANJE JAVNE NABAVE 

PRAVILNIK O RADU

KUĆNI RED OŠ POPOVAČA

KUĆNI RED ŠKOLSKE DVORANE

STATUT OSNOVNE ŠKOLE POPOVAČA

PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

Evidencija ugovora 2016

Zakoni i pravilnici u obrazovanju

Pravilnik o korištenju službenih vozila škole

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta

Odluka o izmjeni Statuta

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ POPOVAČA 2017.

Pravilnik o radu školske knjižnice

Plan savjetovanja s javnošću 2018

Katalog informacija

Procedura stvaranja ugovornih obveza u školi

Evidencija ugovora 2017.

Osiguranje zaposlenika OŠ Popovača od nesretnog slučaja (nezgode)

Godišnje_izvješće 2017

Godišnje izvješće 2017

 

ŠKOLSKI ODBOR – ZAPISNICI

 

Zapisnik 37 sjednice

Zapisnik 38 sjednice

Zapisnik 39 sjednice

Zapisnik 40 sjednice

Zapisnik 41 sjednice

Zapisnik 42 sjednice

Zapisnik 43 sjednice

Zapisnik 44 sjednice

Zapisnik 45 sjednice

Zapisnik 46 sjednice

Zapisnik 47 sjednice

Zapisnik 48 sjednice

Zapisnik 49 sjednice

Zapisnik 50 sjednice

Zapisnik 51 sjednice

Zapisnik 52 sjednice

Zapisnik 53 sjednice


Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor

Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor