Popis birača na izborima za povjerenike za zaštitu na radu- područne škole