Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u školski odbor