Jelovnik

Osnovna škola Popovača, 12. 6. 2020. god.

 

PRODUŽENI BORAVAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SASTAVILI:                                                      

Verica Đurečić, Josipa Žagar, Danijela Mihelčić

RAVNATELJ

Dražen Mlakar

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Marica Pavlić