Raspored ind. razgovora

Raspored indvidualnih razgovora

RAZREDNA NASTAVA

Školska godina 2018./2019.

1.a Renata Jambrešić Srijeda,5.sat (četvrta srijeda u mjesecu u 17h)
1.b Marija Potočki Utorak, 6.sat
2.a Snježana Šket Srijeda, 6.sat
2.b Željka Šimić Četvrtak, 4.sat
3.a Krunoslava Radauš Srijeda, 3.sat
3.b Mladen Bago Utorak, 3.sat
4.a Dražen Čukelj Utorak, 6.sat
4.b Željka Čupić Srijeda, 3.sat

Raspored indvidualnih razgovora

PREDMETNA NASTAVA

Školska godina 2018./2019.

 

5.a Danijel Pavrlišak Ponedjeljak, 4.sat
5.b Danijel Markešić Petak, 3.sat
     
6.a Maja Loina Utorak, 3.sat
6.b Tamara Cikuša
Utorak, 5.sat
6.c Martina Tutić Utorak, 4.sat
     
7.a Martina Ivić Ponedjeljak, 4.sat
7.b Marcela Prebeg Srijeda, 5.sat
7.c Martina Žatečki Srijeda, 2.sat
     
8.a Miro Matijaš Ponedjeljak, 6.sat

Srijeda, 1.i 2.sat

8.b Dunja Mijović Petak, 4.sat
8.c Irena Mikšić Četvrtak, 4.sat

Petak, 2.i 3.sat