Arhiva oznake etički kodeks

AutorZvijezdana Žigolić Južvak

ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika predstavničko je tijelo učenika škole. Svrha Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika te rad na poboljšanju života u školi i gradu.

U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine održana je još jedna sjednica Vijeća učenika. Predsjednik Vijeća Leonardo Briševac, učenik 7.a razreda, izvijestio je članove o održanom sastanku Vijeća učenika Sisačko-moslavačke županije koje se održalo u Sisku. Socijalna pedagoginja Martina Šterijovski, uputila je i izvijestila Vijeće učenika o etičkom kodeksu koji se nalazi na stranicama škole. Predsjednik Vijeća učenika održao je predavanje učenicima na temu Prihvaćanje različitosti i međuvršnjačko nasilje. Na samom kraju sjednice učenici su predlagali mjere za poboljšanje uvijeta školovanja i rada u školi.