Arhiva oznake učiteljsko vijeće

AutorDarko Rakić

Poziv na sjednicu Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Popovača, sazivam sjednicu Učiteljskog vijeća Osnovne škole Popovača, koja će se održati u srijedu, 17.svibnja 2017. u Osnovnoj školi Popovača, Popovača, Vinogradska 15 s početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

D N E V N I  R E D

1. Izbor članova školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika;

2. Izvješće sa školskih natjecanja;

3. Razno.

Ravnatelj

Dražen Mlakar

 


Temeljem članka 90. Statuta Osnovne škole Popovača, sazivam sjednicu Vijeća roditelja, koja će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. u Osnovnoj školi Popovača s početkom u 17.00 sati.

DNEVNI RED

1. Izbor za člana Školskog odbora iz reda roditelja.

2. Obavijest o donošenju Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-

obrazovne djelatnosti.

 

Predsjednica Vijeća roditelja

Jasna Jurčić v.r.

AutorDarko Rakić

Obavijest – Učiteljsko vijeće

obavijest2Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Popovača, sazivam sjednicu Učiteljskog vijeća Osnovne škole Popovača, koja će se održati u ponedjeljak, 26. rujna 2016. u Osnovnoj školi Popovača, Popovača, Vinogradska 15 s početkom u 12.30 sati.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2016./2017. školsku godinu;

2. Usvajanje Školskog kurikuluma za 2016./2017. školsku godinu;

3. Usvajanje vremenika pisanih provjera znanja;

4. Rasprava o osnivanju učeničke zadruge.

Ravnatelj

Dražen Mlakar