Tko radi u školi…

Osnovna škola Popovača  – Matična škola

Ravnatelj i Stručni suradnici:

Dražen Mlakar – ravnatelj

Amadea Izsing  – pedagoginja

Lucija Vlahov – knjižničarka

Martina Šterijovski – defektologinja

Hrvoje Jelen – psiholog

Učitelji predmetne nastave:

Kristina Kardaš – njemački jezik

Zdenka Uroda – engleski jezik

Snježana Pavić – engleski jezik

Ana-Marija Jozić – engleski jezik

Sanja Novosel – hrvatski jezik

Martina Ivić – hrvatski jezik

Andrea Malović– hrvatski jezik

Kristina Jalšić – hrvatski jezik

Bosiljka Krešo – geogrfaija

Dalibor Radauš – likovna kultura

Manuela Kujundžić – povijest

Natalija Budetić  -povijest

Tomislav Brajdić – glazbena kultura

Maja Loina – matematika

Josipa Blažević – matematika

Martina Žatečki – kemija

Asifa Štibrić – biologija

Tamara Đurđević Filipović – biologija

Ivana Klišanin – fizika

Damir Štimac – TZK

Sonja Filipović – TZK

Darko Rakić, Maja Bezuk – informatika

Miro Matijaš – tehnička kultura

Stanislava Bebrović –  vjeronauk

Danijel Markešić – vjeronauk

Marcela Prebeg – matematika

Antonija Posarić Sikirić – engleski jezik

Dunja Mijović – engleski jezik

Silvija Gostić – engleski jezik

Zvijezdana Žigolić Južvak – informatika

Martina Tutić – hrvatski jezik

Zvjezdana Martinec – matematika

Klara Markešić – vjeronauk

Ilija Sučić – vjeronauk

Marina Međimurec Čupić – vjeronauk

Pina Žilić – Glazbena kultura

Učitelji razredne nastave:

Dražen Čukelj

Željka Čupić

Krunoslava Radauš

Renata Jambrešić

Snježana Šket

Mladen Bago

Marija Potočki

Antonija Zohar

Željka Šimić

Antonija Arnautović

Lahorka Drčić

Dajana Kunocvec Medaković

Ružica Bertolan

Snježana Elez

Višnja Adrinek

Marina Tomaić

Melita Mikulić

Martina Podnar

Snježana Kepe

Jasminka Bartolić

Marija Sučija Radoš

Melita Andlar

Suzana Erdelj

Administrativnno i tehničko osoblje:

Maja Odak – tajnica

Dubravka Tadić- računovođa

Marica Pavlić – rač. referent

 – domar

Ivan Deklman – domar

Josipa Žagar- kuharica

Verica Đurečić – kuharica

Marija Tomaić – spremačica

Gordana Forintaš – spremačica

Đurđica Škrnjug – spremačica

Marica Turas – spremačica

Katica Canjer – spremačica

Karolina Breber – spremačica

Marica Žnajder – spremačica

Vesna Puhek – spremačica

Snježana Modrić – spremačica