Vijeće roditelja i učenika

VIJEĆE RODITELJA I UČENIKA OŠ POPOVAČA 2018./2019.

MATIČNA ŠKOLA
RAZRED VIJEĆE UČENIKA VIJEĆE RODITELJA
1.A BRUNO NOVAČIĆ DANIJEL GRGURIĆ
1.B SARA STOJANOVIĆ VALENTINA MILAS VDOVIĆ
2.A LEONA MARTINIĆ JASNA BOŽIĆ MARTINIĆ
2.B EMA KOCET IVONA PLEŠE MAJNARIĆ
3.A JAN HOSU MATEA HOSU
3.B LORA KRIŽANIĆ LJILJANA KRIŽANIĆ
4.A FILIP KUTLEŠA JASNA JURČIĆ
4.B ŽAN MARKOVIĆ MARIJA JOZIĆ
5.A PETAR BERONIĆ VLADIMIR BERONIĆ
5.B BRUNA ŠNAJDER KRISTINA BERONIĆ
6.A LARA LOINA NIVES JURKIN STAMBOLIJA
6.B DORIJAN DRAVINAC KSENIJA MIHALJEVIĆ
6.C DINO PLANINC VALENTINA BABIĆ
7.A VEDRAN LUKŠIĆ GORDANA LUKŠIĆ
7.B TEA GRUBEC GORDANA KLEKOVEC
7.C ANTONIO ŽAGAR SUNČICA JERKOVIĆ
8.A DORIAN FALETAR MARINA JAGNJIĆ
8.B LANA MARKOVIĆ OZRENKA MARKOVIĆ
8.C JOSIP ACEL VALENTINA JAKOPOVIĆ
PODRUČNE ŠKOLE
RAZRED VIJEĆE UČENIKA VIJEĆE RODITELJA
2. I 3.R GORNJA JELENSKA JAN LOŽAR DOMINIK ANDLAR
1. I 4.R GORNJA JELENSKA ANTONIO PLEŠE ANDREJA LOŽAR
1.I 2.R POTOK BRUNA RADOŠEVIĆ KRISTINA RADOŠEVIĆ
3.RAZRED POTOK IVAN LOZIĆ LIDIJA PERKO
4.RAZRED POTOK DOMAGOJ JAKOPOVIĆ VALENTINA JAKOPOVIĆ
2. I 3.R STRUŽEC PAOLA ACEL MILANA MARUŠIĆ
1.I 4.R STRUŽEC SANDRA FRANČINA VLATKA FRANČINA