Vremenik pisanih provjera

Sukladno članku 10. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Učiteljsko vijeće Osnovne škole Popovača uskladilo je i donijelo Okvirni vremenik pisanih provjera znanja.

Vremenik se sastoji od popisa razrednih odjela i kalendara nastavnih dana te upisanih planiranih pisanih provjera. Izrađen je prema izvedbenome nastavnome planu i programu i rasporedu sati pojedinih razrednih odjela.

 

 

Moguća su odstupanja od planiranih pisanih provjera zbog neplaniranih i nepredvidivih aktivnosti tijekom nastavne godine.

Osnovna škola Popovača_raspored_pisanih_zadaca-2018

Područna škola Gornja Jelenska_raspored_pisanih_zadaca-2018

Područna škola Potok_raspored_pisanih_zadaca-2018

Područna škola Stružec_raspored_pisanih_zadaca-2018